Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Technická univerzita v Košiciach

Poslanie:

TUKE bude poskytovať svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov. Toto TUKE dosiahne inovatívnym výskumom a excelentným vzdelávaním vo všetkých vedných oblastiach jednotlivých fakúlt univerzity.

TUKE dnes

V súčasnosti na deviatich fakultách TUKE študuje spolu 9 714 študentov. Z tohto počtu študuje v dennej forme 8 437 študentov – 5 050 v bakalárskom, 3 017 v inžinierskom a magisterskom a 370 v doktorandskom štúdiu. Na TUKE pracuje viac ako 700 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

Viac info o škole nájdeš na: www.tuke.sk