Kam_na_Vysoku_2017_obr3

program

TableTalk diskusie

 

Stretnutie študentov so zamestnávateľmi v neformálnom prostredí. Pri tomto formáte diskusie bude
mať každý zamestnávateľ k dispozícií stôl a cca 10 stoličiek. Po predstavení sú študenti vyzvaní, aby sa
posadili k stolu zamestnávateľa, ktorý ich zaujíma a majú 15-min. priestor na diskusiu o pracovných
ponukách, kritériách na prijatie do zamestnania, benefitoch, možnostiach ďalšieho vzdelávania a pod.
Po 15-minutách sa študenti presunú k stolu iného zamestnávateľa a absolvujú ďalšiu diskusiu. Tento
cyklus sa zopakuje 3-5 krát. Po ukončení TableTalk budú mať študenti možnosť individuálneho
pohovoru so zamestnávateľmi.

Karierové poradenstvo

 

Workshopy a individuálne poradenstvo certifikovanými kariérovými poradcami. Program zameraný na
pomoc študentom pri výbere zamestnania, pri rozhodovaním sa medzi pokračovaním štúdia alebo
nástupom do zamestnania a pod.

Personálne poradenstvo


Program zameraný na pomoc študentom pri hľadaní si práce, absolvovania vstupných pohovorov, príprave CV a podobne.

máte záujem sa prihlásiť? 

na tomto linku nájdete tu objednávkový formulár so všetkými informáciami o podujatí.