kampostrednej.png

O výstave

Deň s firmami je modernou prezentačnou výstavou pre končiacich žiakov stredných škôl, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere zamestnania.

Zamestnávatelia majú v krajských mestách Slovenska možnosť prezentovať svoje pracovné príležitosti, informovať študentov o pracovných podmienkach, benefitoch a kritériách na prijatie do zamestnania.

Deň s firmami je organizovaný spolu s výstavou Kam na vysokú, kde slovenské a medzinárodné vysoké školy prezentujú možnosti pomaturitného štúdia. Kombinácia oboch výstava tak ponúka študentom príležitosť, aby si porovnali výhody buď nástupu do zamestnania alebo štúdiu na VŠ. Firmy, ktoré ponúkajú stáže pre vysokoškolákov môžu osloviť stredoškolákov už pre nástupom na vysokú školu.

Deň s firmami putuje po 6 krajských mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Začína sa v Trnave (28.01.2020), potom nasleduje Nitra (29.01.2020) a Žilina (30.01.2020). Ďalší týždeň podujatie pokračuje v Banskej Bystrici (04.02.2020), v Prešove (05.02.2020) a ukončí sa v Košiciach (06.02.2020).


Účasť študentov na výstave v roku 2019:

Trnava - 1 270 študentov
Nitra - 1 100 študentov

Žilina - 1 350 študentov
Banská Bystrica - 940 študentov
Prešov - 1 820 študentov
Košice - 1 450 študentov

SPOLU -  viac ako 8 000 študentov

kampostrednej-zilina.png

Máte záujem sa prihlásiť? 

Na tomto linku nájdete objednávkový formulár so všetkými informáciami o podujatí.