Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla založena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986).

Výzkumné zaměření fakulty

Hlavní směry výzkumu na Fakultě aplikované informatiky UTB jsou zaměřeny do následujících oblastí:

  • aplikovaná informatika

  • bezpečnostní technologie

  • automatické řízení

  • měřicí a přístrojová technika.

Viac info o škole nájdeš na: www.utb.cz/fai